01

سایرس، مشاور اقامت اروپا

موسسه حقوقی سایرس، معتبرترین موسسه حقوقی در زمینه اقامت اروپا و ویزای دائم اروپا برای شما مخاطبین عزیز است.برای اخذ اقامت اروپا با هدف قراردادن برخی از کشورهای حوزه شینگن مانند فرانسه، یونان، آلمان، اتریش و تعدادی دیگر از کشورهای اروپایی، در طی بازه ای 15 ساله اقدام به ارائه خدمات اخذ اقامت در اروپا کرده است. موسسه حقوقی سایرس با رویکرد ارائه خدمات اقامت اروپا از طریق تمکن مالی، ثبت شرکت، کارآفرینی و اخذ بلوکارت آلمان به درخواست های اقامتی شما عزیزان پاسخگویی می نماید.

ادامه
موسسه حقوقی سایرس
Group 15 Created with Sketch.
مرحله اول انتخاب کشور

انتخاب کشور مقصد برای اخذ اقامت اروپا؛ اولین مرحله در ساخت زندگی رویاهایتان است!

02

اقامت اروپا