01

سایرس، مشاور اقامت اروپا

موسسه حقوقی سایرس، معتبرترین موسسه حقوقی در زمینه اقامت دائم اروپا برای شما مخاطبین عزیز است.برای اخذ اقامت اروپا با هدف قراردادن برخی از کشورهای حوزه شینگن مانند فرانسه، یونان، آلمان، هلند ،اسپانیا و تعدادی دیگر از کشورهای اروپایی، در طی بازه ای 17 ساله اقدام به ارائه خدمات اخذ اقامت در اروپا کرده است. موسسه حقوقی سایرس با رویکرد ارائه خدمات اقامت اروپا از طریق تمکن مالی، ثبت شرکت، کارآفرینی و اخذ بلوکارت آلمان به درخواست های اقامتی شما عزیزان پاسخگویی می نماید.

ادامه
موسسه حقوقی سایرس
03
موسسه حقوقی سایرس

درخواست مشاوره

04

خدمات سایرس