اخذ پاسپورت در اروپا

دسته بندی : استودیو سایرس

شرایط اخذ پاسپورت در اروپا چیست؟

داشتن اقامت دائم از كشور مقصد و گذشتن حداقل دو سال از اخذ آن و همچنین قبولی در آزمون شهروندی که لازمه آن تسلط به زبان و تاريخ و فرهنگ كشور مقصد می باشد، شروط دریافت پاسپورت در اروپا است.

دیدگاه کاربران

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید