تاثیر حضور بستگان در اخذ اقامت دائم

دسته بندی : استودیو سایرس

حضور بستگان در اخذ اقامت دائم چه تاثیری دارد؟

در برخی از کشورها مانند کانادا حضور بستگان درجه یک مثل پدر مادر و خواهر و برادر بر جمع امتیازات مورد نیاز جهت درخواست اقامت تاثیر مثبت دارد ،اما در اروپا این مسئله به دلیل امکان ارسال دعوتنامه معتبر از طرف بستگان تنها بر سهولت درخواست و دریافت ویزای توریستی (ویزای تایپ C) تاثیرگذار است.

دیدگاه کاربران

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید