تبدیل و تمدید اقامت موقت به دائم

دسته بندی : استودیو سایرس

روش های تبدیل اقامت موقت به دائم چیست؟

انجام پروسه تبدیل اقامت موقت به اقامت دائم، در مرحله اول به کشور انتخابی و در مرحله بعدی به نوع اقامت بستگی دارد. اما مواردی هست که به صورت عمومی در اکثر کشورها مشترک می باشد، مانند دانش نسبی از زبان ،تاریخ و فرهنگ آن کشور. در پروسه های کار آفرینی واقعی بودن فعالیت شرکت و پرداخت به موقع بیمه و مالیات بر در آمد شرکت یا در پروسه های مجوز کار پرداخت به موقع  بیمه و مالیات بر در آمد شخص از فاکتورهایی هست که درتبدیل اقامت موقت به اقامت دائم تاثیر مستقیم دارد.

تفاوت تمدید اقامت موقت و دائم چیست؟

تمدید اقامت موقت وابسته به المان های اولیه درخواست اقامت است برای مثال: در صورتی که از طریق کارآفرینی اقدام شود، تا زمانی اقامت موقت تمدید میشود که کسب و کار راه اندازی شده طبق طرح توجیهی (Business plan)  فعال باشد و مالیات ها به موقع پرداخت شود ،اما تمدید اقامت دائم وابسته به قوانین عمومی شهروندی مثل عدم ارتکاب به جرم و جنایت، داشتن بیمه، داشتن آدرس محل سکونت و …میباشد.

دیدگاه کاربران

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید