تفاوت تمدید اقامت موقت و دائم

دسته بندی : استودیو سایرس

تفاوت تمدید اقامت موقت و دائم چیست؟

تمدید اقامت موقت وابسته به المان های اولیه درخواست اقامت است برای مثال در صورتی که از طریق کارآفرینی اقدام می شود تا زمانی که کسب و کار راه اندازی شده طبق طرح توجیهی (Business plan) فعال باشد و مالیات ها به موقع پرداخت شوند، اقامت موقت تمدید می شود اما تمدید اقامت دائم بسته به قوانین عمومی شهروندی همچون عدم ارتکاب به جرم و جنایت، داشتن بیمه، داشتن آدرس و … می باشد.

 

 

دیدگاه کاربران

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید