مجله خبری سایرس

توریسم در یونان

آیا می خواهید در زندگی خود تغییراتی ایجاد کنید؟ آیا به دنبال پایگاه دومی برای زندگی و کار هستید؟ مهاجرت به اروپا و اخذ اقامت اروپا می تواند بهترین گزینه برای شما باشد. برای آن دسته از عزیزانی که قصد مهاجرت به اروپا و اخذ اقامت اروپا را دارند؛ یونان  می تواند یکی از بهترین مقاصد باشد. در این مقاله به تاثیر صنعت توریسم بر اقتصاد کشور یونان  اشاره ای خواهیم داشت.