مجله خبری سایرس

کسب و کار در  ایتالیا

تمایل مردم جهان به مهاجرت به اروپا و اخذ اقامت اروپا روز به روز افزایش می یابد. بسیاری  از آنها در جستجوی فرصتی مناسب جهت آغاز یک کسب و کار موفق در کشورهای اتحادیه اروپا هستند زیرا با مهاجرت به اروپا و اخذ اقامت اروپا امکان دسترسی آسان به بازارهای بین المللی و اروپایی برایشان مهیا می شود. ولی کدام صنایع در اروپا رونق بیشتری دارند و نقش کلیدی در اقتصاد این کشورها ایفا می کنند؟ در این مقاله بر آن شدیم تا راجع به صنایع و بخش های مهم شهرهای ایتالیا صحبت کنیم.