توسعه کسب و کار

توسعه روابط بین الملل
با توجه به پتانسیلهای اقتصادی ایران، بسیاری از برندهای معتبر در سطح بین المللی تمایل ویژه ای به ورود به بازار ایران و انتخاب شریک تجاری مناسب در داخل کشور می باشند. موسسه حقوقی سایرس با توجه به اینکه نماینده رسمی بسیاری از آژانسهای سرمایه گذاری دولتی کشوره های اروپایی و امریکای جنوبی در ایران می باشد، امکان جذب برندهای بین المللی را از طریق ایجاد مشارکت با فعالان داخلی در هر صنعت فراهم آورده است. کارآقرینان داخلی که تمایل به اخذ نمایندگی از شرکتهای موفق خارجی در صنعت تخصصی خود دارند، می توانند از این طریق شریک تجاری بین المللی مناسب خود را یافته و طبق یک برنامه مدون کسب و کار، توسعه فعالیت اقتصادی خود را با بهره گیری از امکانات، محصولات و خدمات شریک تجاری مورد نظر انجام دهند.

موسسه حقوقی سایرس در جهت توسعه فعالیت اقتصادی متقاضیانی که تمایل به اخذ نمایندگی از برندهای بین المللی را دارند، خدمات ذیل را ارائه می نماید:

  • شناسایی و جذب شریک تجاری مناسب با توجه به نوع فعالیت اقتصادی متقاضی
  • مذاکره با برند بین المللی جهت ایجاد مدل اقتصادی مناسب و اجرایی در بازار ایران جهت مشارکت با متقاضی
  • توسعه برنامه کسب و کار مناسب برای مشارکت متقاضی و برند بین المللی
  • انعقاد قرارداد سه جانبه با متقاضی داخلی و برند بین المللی جهت ایجاد مشارکت و توسعه کسب و کار در بازارهای داخلی
  • همراهی با متقاضی و ارائه مشاوره در خصوص مسائل قانونی و حقوقی ایجاد مشارکت با برند بین المللی
ثبت شرکت ، شعبه و نمایندگی
توسعه صادرات و برندینگ
سرمایه گزاری و فاینانس