استودیو سایرس

استودیو سایرس - شمیم

شرایط اخذ اقامت یونان از طریق تمکن مالی

شرایط اخذ اقامت یونان از طریق تمکن مالی

در پکیج تمکن مالی یونان شما دیگر نیازی به سرمایه گذاری و کارآرفرینی ندارید و تنها با اثبات ...

۱۴ مرداد ۱۳۹۸
استودیو سایرس - سارا

شرایط اقامت تمکن مالی فرانسه

شرایط اقامت تمکن مالی فرانسه

در پکیج اقامت تمکن مالی فرانسه دیگر نیازی به سرمایه گذاری و کارآفرینی نیست و شما با نشان دا ...

۱۰ مرداد ۱۳۹۸
استودیو سایرس - شمیم

شرایط اخذ اقامت آلمان از طریق کارآفرینی

شرایط اخذ اقامت آلمان از طریق کارآفرینی

یکی از راه های اخذ اقامت اروپا از طریق کار آفرینی در آلمان است که براساس ماده ۲۱ قانون مهاج ...

۸ مرداد ۱۳۹۸

اخذ اقامت با خرید ملک در یونان

اخذ اقامت با خرید ملک در یونان

اخذ اقامت با خرید ملک در یونان استفاده از مزایای خرید ملک در یونان و اخذ اقامت از آن طریق، ...

۵ مرداد ۱۳۹۸
استودیو سایرس - سارا

شرایط اخذ اقامت یونان از طریق سرمایه گذاری

شرایط اخذ اقامت یونان از طریق سرمایه گذاری

همان طور که می دانید امروزه یونان که یک از کشور هایی اروپایی است، با توجه به جاذبه های توری ...

۳ مرداد ۱۳۹۸
استودیو سایرس - شمیم

شرایط اقامت فرزندان زیر ۱۸ سال دریونان

شرایط اقامت فرزندان زیر ۱۸ سال دریونان

شرایط اقامت فرزندان زیر ۱۸ سال دریونان شرایط اقامت برای فرزندان زیر ۱۸ سال در کشور یونان، ه ...

۱ مرداد ۱۳۹۸
استودیو سایرس - سارا

مدت زمان و شرایط تمدید اقامت تمکن مالی اسپانیا

مدت زمان و شرایط تمدید اقامت تمکن مالی اسپانیا

مدت زمان و شرایط تمدید اقامت تمکن مالی اسپانیا اسپانیا کشور رنگ هاست و کشوری که طرفداران بس ...

۱ مرداد ۱۳۹۸
استودیو سایرس - شمیم

شرایط اقامت فرزندان زیر ۱۸ سال در اسپانیا

شرایط اقامت فرزندان زیر ۱۸ سال در اسپانیا

شرایط اقامت فرزندان زیر ۱۸ سال در اسپانیا شرایط اقامت فرزندان زیر ۱۸ سال به این صورت می باش ...

۳۰ تیر ۱۳۹۸
استودیو سایرس - سارا

مراحل درخواست و دریافت اقامت تمکن مالی اسپانیا

مراحل درخواست و دریافت اقامت تمکن مالی اسپانیا

دریافت اقامت اروپا از طریق تمکن مالی یکی دیگر از مباحثی است که در استودیو سایرس به آن پرداخ ...

۲۹ تیر ۱۳۹۸