سایرس در جمع پزشکان کنگره قلب و عروق

سایرس در جمع پزشکان در کنگره تازه های قلب و عروق

بیستمن کنگره تازه های قلب و عروق ۲۰ تا ۲۳ شهریور ماه در سالن همایش های برج میلاد برگزار شد و موسسه حقوقی بین المللی سایرس با تعدادی از کارشناسان ارشد خود برای ارائه خدمات ویژه به پزشکان شرکت کننده در آنجا حضور یافت