اتریش: دریاچه‌ی هالستات- Hallstatt

اتریش: دریاچه‌ی هالستات- Hallstatt

هالستات یک شهر قرن ۱۹ است که بین سالزبرگ ( Salzburg) و گراز( Graz) قرار گرفته است. این منطقه دارای کلبه، معدن نمک و غارهای یخی است. این دریاچه که تاریخچه سکونت در آن به عصر آهن بازمی‌گردد یکی از قدیمی‌ترین مکان‌های مسکونی در اروپا است.