اقامت از طریق اثبات تمکن مالی

موسسه حقوقی سایرس

یکی از بهترین و پرطرفدارترین روش های اخذ اقامت اروپا، اخذ اقامت از طریق اثبات تمکن مالی است. این روش در برخی کشورها از جمله فرانسه، یونان، موناکو، اتریش، اسپانیا، ایتالیا و ... قابل اخذ و دستیابی است. در این روش، متقاضی می تواند تنها با ارائه مدارک مبتنی بر داشتن درآمد ثابت در کشور خود و بدون نیاز به کارآفرینی، ثبت شرکت و سرمایه گذاری این اقامت را دریافت کند.

شرایط اخذ اقامت تمکن مالی اروپا چیست؟

همانطور که در ابتدا اشاره شد، شرط اصلی اخذ اقامت تمکن مالی، اثبات درآمد ثابت ماهیانه توسط متقاضی می باشد. این درآمد با توجه به قوانین هر کشور متفاوت بوده و در برخی کشورها تعداد اعضای خانواده و در برخی دیگر ، سن اعضای خانواده می باشد. به عنوان مثال میزان این درآمد برای یک خانواده سه نفره بهتر است حداقل حدود ماهانه 20 تا 30 میلیون تومان باشد.

در عین حال با توجه به اینکه به طور کلی اخذ اقامت نیازمند به حضور شخص در کشور هدف است ،می بایست اثبات منابع درآمدی شخص از منابعی صورت گیرد که وابسته به حضور وی در ایران نباشد. به عنوان مثال؛ اجاره ماهیانه دریافتی، سود سپرده بانکی و حقوق بازنشستگی از جمله راه های اخذ اقامت تمکن مالی اروپا هستند.