اقامت از طریق اخذ مجوز کار

موسسه حقوقی سایرس

با توجه به قوانین اتحادیه اروپا، اخذ مجوز کار برای اقامت اروپا در این منطقه برای غیر اروپایی ها امری غیر ممکن است. با این وجود در برخی کشورها از جمله آلمان، اتریش و اسپانیا قوانینی مبنی بر امکان صدور مجوز کار وجود دارد که متقاضی می تواند با ارائه مدارک مورد نیاز و طی کردن پروسه های قانونی، اقدام به اخذ این مجوز کرده و در کشورهای ذکر شده، به عنوان نیروی کار استخدام شود.

شرایط اخذ اقامت اروپا از طریق مجوز کار

این نوع اقامت ویژه متخصصین می باشد و از از مهم ترین شرایط آن می توان به داشتن مدرک تحصیلی دانشگاهی و سابقه کار مرتبط اشاره کرد. اقامت بلوکارت آلمان برای مثال یکی از انواع اقامت از طریق مجور کار است.

انواع اقامت مجوزکار در اروپا

مجوز کار (work permit) با توجه به کشور صادر کننده و قوانین کلی اتحادیه اروپا، انواع مختلفی دارد که موسسه حقوقی سایرس، تنها بالاترین نوع از مجوز کار یعنی بلوکارت آلمان را به صورت تخصصی ارائه می دهد.