اقامت از طریق کارآفرینی

موسسه حقوقی سایرس

اخذ  اقامت اروپا، از طریق کارآفرینی روش مورد علاقه و پیشنهاد شده به متقاضیانی است که سابقه راه اندازی یک کسب و کار را دارند. راه اندازی کسب و کار، در یک کشور جدید، امری پیچیده و در عین حال پر چالش می باشد. طراحی و اجرای پلن کسب و کار (Business Plan) یکی از مراحل اولیه برای اخذ این اقامت می باشد. این طرح توجیهی (پلن کسب و کار) می بایست اثبات کند که کسب و کار سود آور است.

مراحل اخذ اقامت کارآفرینی چیست؟

برای اخذ اقامت اروپا از طریق کارآفرینی مراحلی و کارهایی پیش روی شماست که در ادامه به معرفی آنها پرداخته ایم:

  • طراحی و تنظیم طرح توجیهی بر اساس استانداردهای کشور هدف
  • تایید طرح توجیهی توسط ارگان ها و سازمان های زیربط
  • ثبت شرکت به صورت قانونی
  • واریز سرمایه ثبتی شرکت
  • دریافت ویزای اقامتی
  • اخذ اقامت