عکس

گالری عکس

سایرس در جمع پزشکان کنگره قلب و عروق

BATC7765

تقدیرازسایرس در کنفرانس ساخت ایران

اسوالبارد - نروژ

ساحل آمالفی - ایتالیا

سانتورینی - یونان

دریاچه‌ی هالستات - اتریش