اقامت

یکی از تخصص های اصلی ما مشاوره اخذ اقامت اروپا ست و سایرس با توجه به هدف و شرایط زندگی شما در ایران، در یک انتخاب آگاهانه برای جایگاه دوم زندگی همراه شماست. با انتخاب هر یک از کشور های زیر می توانید از شرایط کلی اخذ انواع اقامت در هر کشور را مطلع شوید و از طریق پر کردن فرم درخواست مشاوره می توانید در یک جلسه مشاوره رایگان مهمان ما باشید. با سایرس آگاهانه انتخاب کن!