اتحادیه شینگن

کشورهای اروپایی که عضو شنگن نیستند

کدام کشورهای اروپایی عضو شینگن نیستند؟

کدام کشورهای اروپایی عضو شینگن نیستند؟

کشورهایی که عضو اتحادیه اروپا هستند، از اواخر دهه ۱۹۵۰ میلادی برای حذف قوانین مختلف در رابط ...

۳ فروردین ۱۳۹۹