اخذ اقامت اتریش

آشنایی با کارت قرمز سفید قرمز اتریش

کارت قرمز سفید قرمز اتریش چیست؟

کارت قرمز سفید قرمز اتریش چیست؟

از سال ۲۰۱۱ دولت اتریش برنامه اقامتی جدیدی را معرفی کرد که به کارت قرمز- سفید- قرمز شهرت دا ...

۳ فروردین ۱۳۹۹
اخذ ویزای کار اتریش در چند گام ساده

بررسی تمام مراحل و مقدمات مورد نیاز برای مهاجران به اتریش از طریق کار

بررسی تمام مراحل و مقدمات مورد نیاز برای مهاجران به اتریش از طریق کار

پایتخت موسیقی جهان به عنوان یکی ثروتمندترین کشورها، مقصد محبوب مهاجران است. مهمترین اولویت ...

۸ بهمن ۱۳۹۸