انواع اقامت اروپا

Budapest Hungray

روش های اخذ اقامت اروپا

تنوع در روش های اخذ اقامت اروپا موجب می شود تا متقاضیان با خیالی آسوده و با توجه به شرایط خود و خانواده شان به دنبال بهترین راه برای اخذ اقامت اروپا باشند. از سوی دیگر، تعدد همین روش ها موجب ایجاد سردرگمی در متقاضیان می شود و بدون داشتن مشاور مناسب و بستری برای دریافت اطلاعات صحیح و قابل استناد، انتخاب از میان این مسیرها و در نهایت برگزیدن کشور مناسب، بسیار پیچیده می باشد. ما در موسسه حقوقی سایرس و طی ۱۵ سال فعالیت خود از میان تمامی روش های قانونی اخذ اقامت، ۴ روش را برای متقاضیان خود برگزیده ایم و این ۴ روش را به صورت تخصصی و برنامه ریزی شده، در اختیار مشتریان خود قرار می دهیم.

قدم اول اخذ اقامت، داشتن اطلاعات مناسب از شرایط کلی هر روش و در نهایت بررسی مزایا و معایب آنها نسبت به یکدیگر می باشد. البته انتخاب کشور هدف نیز یکی از المان های مهم و تاثیر گذار در این پروسه می باشد. که ما در موسسه حقوقی سایرس، با داشتن وکلای اقامتی در تمامی کشورهای درجه اول اروپایی، حق انتخاب را برای مشتریان خود به ارمغان آورده ایم.