استودیو سایرس

استودیو سایرس - شمیم

زندگی در کشورهای اروپایی با پاسپورت کشورهای کارائیب

زندگی در کشورهای اروپایی با پاسپورت کشورهای کارائیب

زندگی در کشور های اروپایی هدف خیلی از ایرانی هاست که برخی ها با گرفتن اقامت یا پاشپورت کشور ...

23 ژوئن 2019
استودیو سایرس - سارا

شرایط کاری مهندسین عمران در اروپا

شرایط کاری مهندسین عمران در اروپا

بازار کسب و کار برای مهندسین عمران در اروپا، بازاری داغ و پرطفدار است. با این وجود، شرایط ک ...

3 ژوئن 2019
استودیو سایرس - شمیم

ویزای دانشجویی

ویزای دانشجویی

ویزای دانشجویی اجازه اقامت اروپا از طرف کشور مقصد به دانشجوی پذیرفته‌ شده در دانشگاه معتبر ...

12 می 2019
استودیو سایرس - سارا

تفاوت اقامت دائم و پاسپورت

تفاوت اقامت دائم و پاسپورت

اقامت دائم و پاسپورت دو معقوله جدا از هم هستند و کاملا با هم تفاوت دارند. برای درک بهتر تفا ...

4 می 2019
استودیو سایرس - شمیم

تفاوت ویزا و اقامت

تفاوت ویزا و اقامت

ویزا و اقامت دو واژه مجزا و دو معقوله جدا از هم هستند. البته با وجود مرتبط بودنشان، هیچگاه ...

20 آوریل 2019