تفاوت اقامت دائم و پاسپورت

دسته بندی : استودیو سایرس

تفاوت اقامت دائم و پاسپورت چیست؟

شما با داشتن پاسپورت (یا گذرنامه)، یک شهروند اروپایی محسوب می شوید و کلیه حقوق شهروندی از جمله حق رای شامل حال شما خواهد شد. همچنین امکان تردد در کشورهای بیشتری علاوه بر کشورهای حوزه شنگن را خواهید داشت. تا جاییکه حتی می توانید کاندیدای ریاست جمهوری آن کشور شوید.

اما با اخذ اقامت اروپا از یکی از کشورهای حوزه شنگن فقط حق تردد و زندگی در کشورهای شنگن را دارید. در عین حال برای سفر به کشورهایی چون کانادا و انگلستان باید ویزا دریافت کنید. البته در هر دو حالت می توانید از مزایایی چون تحصیل رایگان فرزندان، داشتن حساب بانکی شخصی، بیمه پزشکی و … استفاده کنید.

دیدگاه کاربران

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید