فرزندان بالای ۱۸ سال در پروسه کارآفرینی

مشاورین سایرس در استودیو سایرس
دسته بندی : استودیو سایرس

فرزندان بالای ۱۸ سال در پروسه کارآفرینی

بسته به سن و تخصص فرزند میتواند از یکی از سه راه زیر باشد:

  • دانشجویی
  • مجوز کار در شرکت سرپرست یا دیگر شرکت ها
  • به عنوان سهامدار دوم در صورتی که تجربه قوی و کافی در تخصصی مرتبط با تخصص سرپرست داشته باشد.
دیدگاه کاربران

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید