فعالیت شرکت در پروسه کارآفرینی

دسته بندی : استودیو سایرس

فعالیت شرکت در پروسه کارآفرینی

در پروسه آفرینی شرکت موظف است بر اساس طرح توجیهی ارائه شده فعالیت داشته باشد و چیزی به اسم فعالیت صوری در این پروسه وجود ندارد چرا که تمدید و تبدیل اقامت شما به اقامت دائم را قطعا به خطر خواهد  انداخت.

دیدگاه کاربران

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید