اقامت نروژ

امنیت در نروژ

بررسی شرایط زندگی در نروژ برای ایرانیان

بررسی شرایط زندگی در نروژ برای ایرانیان

نروژ یکی از جذاب ترین کشورهای دنیا برای کار و زندگی است. در سال های اخیر که بسیاری از افراد ...

۱۳ تیر ۱۳۹۹

بررسی اوضاع کار در نروژ برای ایرانیان

بررسی اوضاع کار در نروژ برای ایرانیان

نروژ به خاطر وجود نفت و گاز فراوان شهرت دارد. این سرزمین یکی  از پیشرفته ترین کشورها در زمی ...

۸ بهمن ۱۳۹۸