اقامت اروپا

اقامت اروپا

برای دریافت پاسپورت از اتحادیه اروپا باید از گرفتن اقامت موقت شروع کنید و بعد از گذشت ۵ سال ،طبق قوانین آن کشور درخواست اقامت دائم بدهید و بعد از دریافت کارت اقامت دائم می توانید طبق قوانین آن کشور برای پاسپورت اقدام نمایید.

 

انواع اقامت اروپا 

 

اقامت اروپا ازطریق تمکن مالی 

 

اقامت تمکن مالی یونان (اقامت با شرط حضور)

 

اقامت تمکن مالی اسپانیا (اقامت با شرط حضور)

 

اقامت تمکن مالی فرانسه (اقامت با شرط حضور)

 

 اقامت اروپا از طریق گلدن ویزا

 

اقامت گلدن ویزای یونان (اقامت بدون شرط حضور )

 

 اقامت گلدن ویزای اسپانیا  (اقامت بدون شرط حضور )

 

 

 اقامت اروپا از طریق مجوز کار

 

اقامت بلو کارت آلمان  (اقامت با شرط حضور و مجوز کار در حوزه شنگن)

 

اقامت اروپا از طریق کارآفرینی

 

اقامت خرید بیزینس در اسپانیا (اقامت با شرط حضور و درآمد یورویی)

 

اقامت کاری اسپانیا (اقامت بدون شرط حضور  و بدون سرمایه گذاری)

 

اقامت استارت آپ هلند (اقامت با شرط حضور با درآمد یورویی)

 

اقامت قانون ۲۱ در آلمان (ثبت شرکت و ارائه بیزینس پلن)

 

 

 

سریع ترین نوع اقامت اروپا 

یکی از سریع‌ترین و راحت‌ترین روش‌های اخذ اقامت اروپا، گلدن ویزا و اقامت کاری اسپانیا است.

به این دلیل سریع  و راحت هستند که شرط حضور برای تمدید ندارند و به اقامت دائم تبدیل می شوند.

 

بهترین اقامت کاری اروپا 

بهترین نوع از اقامت کاری در اروپا اقامت استارت آپ هلند  ،بلوکارت آلمان و خرید بیزینس در اسپانیا است.

استارت آپ هلند برای سه خانواده همزمان اقدام می شود و با داشتن کار می توانند به راحتری در کشور هلند زندگی کنند.

با خرید بیزنس در اسپانیا شما در همان بدو ورود به کشور اسپانیا درآمد خواهید داشت و دغدغه هزینه زندگی در اسپانیا را نخواهید داشت .