استودیو سایرس

استودیو سایرس - شمیم

تاثیر خرید ملک در اقامت تمکن مالی

تاثیر خرید ملک در اقامت تمکن مالی

در پروسه های اخذ اقامت تمکن مالی، خرید ملک صرفا میتواند در پروسه تبدیل اقامت موقت به اقامت ...

9 جولای 2019
استودیو سایرس - شمیم

اخذ اقامت تمکن مالی سرپرست و همسر به صورت جداگانه

اخذ اقامت تمکن مالی سرپرست و همسر به صورت جداگانه

از نظر قانونی منعی برای اقدام جهت اخذ اقامت تمکن مالی به صورت جداگانه وجود ندارد اما بهتر ا ...

8 جولای 2019
استودیو سایرس - شمیم

شرط تمدید اقامت از طریق تمکن مالی

شرط تمدید اقامت از طریق تمکن مالی

شرایط تمدید اقامت اروپا از طریق پکیج های تمکن مالی در کشورهای مختلف متفاوت می باشد، اما به ...

8 جولای 2019
استودیو سایرس - شمیم

پرداخت مالیات در اقامت تمکن مالی

پرداخت مالیات در اقامت تمکن مالی

در اقامت تمکن مالی، به عنوان یکی از روش های اقامت اروپا، اگر متقاضی بالای ۱۸۰ روز در کشور م ...

7 جولای 2019
استودیو سایرس - شمیم

شرایط دریافت اقامت دائم در پروسه های تمکن مالی

شرایط دریافت اقامت دائم در پروسه های تمکن مالی

شرایط دریافت اقامت دائم در پروسه های تمکن مالی شرایط دریافت اقامت اروپا در کشور های مختلف م ...

6 جولای 2019
استودیو سایرس - شمیم

امکان کار یا زندگی در سایر کشورها با اقامت تمکن مالی

امکان کار یا زندگی در سایر کشورها با اقامت تمکن مالی

یکی از راه های اخذ اقامت اروپا از طریق اثبات تمکن مالی است، که به آن اقامت از طریق خود حمای ...

5 جولای 2019

سپرده بانکی روز شمار به عنوان منبع درآمدی در تمکن مالی

سپرده بانکی روز شمار به عنوان منبع درآمدی در تمکن مالی

سپرده بانکی روز شمار عمدتا منبع درآمد اصلی محسوب نمی شود و بیشتر به عنوان گردش حساب و مانده ...

5 جولای 2019
استودیو سایرس - شمیم

تفاوت اخذ اقامت در پروسه بلوکارت با کارآفرینی

تفاوت اخذ اقامت در پروسه بلوکارت با کارآفرینی

اخذ بلوکارت و ایجاد کار آفرینی دو روش دیگر برای اخذ اقامت اروپا هستند. خیلی ها دریافت اقامت ...

4 جولای 2019
استودیو سایرس - سارا

فرزندان بالای ۱۸ سال در پروسه کارآفرینی

فرزندان بالای ۱۸ سال در پروسه کارآفرینی

فرزندان بالای ۱۸ سال در پروسه کارآفرینی بسته به سن و تخصص فرزند میتواند از یکی از سه راه زی ...

4 جولای 2019